FOAM- MASTERS BV 

Natuurvriendelijk isoleren met Foam-Masters BV:

De Wet natuurbescherming stelt dat Nederlandse natuurgebieden, plantsoorten en diersoorten beschermt moeten worden. Kwetsbare diersoorten zoals vleermuizen, huismussen en zwaluwen mogen niet verdwijnen en het is verboden om de verblijfplaats van deze dieren te vernielen of te verstoren. Natuurvriendelijk isoleren zorgt ervoor dat de dieren niet in de spouwmuur of onder dakpannen zitten terwijl er geïsoleerd wordt. Er zijn al veel isolatie bedrijven die met deze natuurvriendelijke oplossingen werken en op een milieuvriendelijk manier isoleren. Hiervoor moet eerst een training gevolgd en afgerond worden.
Deze bedrijven mogen dan ook het logo “Natuurvriendelijk Isoleren” dragen.


Wij maken gebruik van een protocol waarbij wordt bepaald of maatregelen nodig zijn. Indien nodig maken wij alle openingen van de woning dicht en plaatsen in overleg exclusionflaps of zelfs nieuwe woonverblijven. Wij noemen deze exclusionflaps zelf vleermuisglijbanen. De vleermuis roetsjt naar beneden via een steil oppervlak. Hierdoor kunnen vleermuizen wel naar buiten, maar niet meer terug naar binnen. Dit heet het natuurvrij maken van de woning.

U als eigenaar heeft een zorgplicht ten aanzien van beschermde diersoorten en bent als eerste verantwoordelijk voor het aannemelijk maken van afwezigheid van de vleermuis, huismus, gierzwaluw, spreeuw en aanverwanten. Echter ook wij zijn als uitvoerder aansprakelijk. Om te voorkomen dat u en wij na de uitspraak van de Raad van State in augustus 2023 een sanctie van ca €4.500,= opgelegd krijgen en omdat u en wij natuurlijk de beschermde diersoorten respecteren, is Natuurvriendelijk isoleren ingevoerd.
Hierdoor zal bij een inspectie duidelijk besproken worden wat de situatie is van uw object.